CZ ANAFRA - Žádost o unban


Požadavky unbanu na sdílené IP adrese jsou zbytečné. Budou zahozeny. V takové situaci můžete zkusit požádat OP na hubu second.hubanafra.net


Musí být zadáná položka: '$field'\n"; $splneno = false; } } if (!$ip == "") if (!eregi("^([0-9]{1,3}).([0-9]{1,3}).([0-9]{1,3}).([0-9]{1,3})$", $ip)) { echo "
IP adresa je zadáná ve špatném tvaru
\n"; $splneno = false; } if ($splneno == true && $_POST) { include_once("db.inc.php"); $result = MySQL_Query("SELECT * FROM unban WHERE nick='$nick';") or die("Dotaz nelze provést..."); if ($line = MySQL_Fetch_Row($result)) { # nick jiz je v databazi echo "

Zadaný nick již žádost podal, požadavek zamítnut!

\n"; } else { MySQL_Query("INSERT INTO unban VALUES ('$nick', '$ip', '$reason', '$set_ip', '$set_time')"); echo "

Uloženo. Vaše žádost bude zpracována ...

\n"; } $nick = ""; $ip = ""; $reason = ""; } ?>
Nick:
IP: Ve tvaru xxx.xxx.xxx.xxx
Zdůvodnění: